Reference 2018-04-05T15:14:14+00:00

Reference

Mapový server GObec v současnosti provozuje značné množství mapových projektů s mnoha zajímavými a kvalitně zpracovanými pasporty ze strany jeho uživatelů – specialistů a pracovníků městských a obecních úřadů. Mnoho těchto pasportů je zpracováno jako neveřejné, existují však i velmi zajímavé veřejné části vybraných projektů, zde jsou některé z nich:

Projekt s rozsáhlým zveřejněným pasportem městské zeleně s mnoha fotografiemi, kvalitně zpracovaným pasportem odpadového hospodářství a městského mobiliáře.

Projekt s velmi rozsáhlým pasportem městské zeleně, veřejným pasportem městského mobiliáře, míst zájmu a odpadového hospodářství. Zajímavý je pasport válečných hrobů s připojenou dokumentací a varovný systém města.

Projekt se zajímvým modulem pro mimořádné události a mnoha dalšími zpracovanými pasporty jako jsou lampy veřeného osvětlení, městský mobiliář, odpadové hospodářství, místa zájmu, atd., které jsou poskytnuty veřejnosti.

Projekt s rozšířenými vrstvami inženýrských sítí (zvláště vodovod, kanalizace a přípojky) včetně plánovaných a projektovaných tras. Jsou zde zajímavě zpracována i místní záplavová území.

Projekt s mnoha kvalitními pasporty, ve veřejné části se zajímavým pasportem investičních akcí, městského kamerového systému a energetických štítků budov. Rozsáhlý je pasport veřejného osvětlení včetně připojené fotografické dokumentace.

Projekt s pěkně zpracovanými pasporty míst zájmu a kulturních památek, zákresy cyklotras, turistických tras a naučných stezek. Velmi zajímavý je plošný pasport pronájmů a prodejů.

Projekt s veřejným pasportem místních komunikací včetně dopravního značení a zimní údržby.

Projekt s veřejným pasportem místních komunikací včetně zimní údržby a připojených fotografií.

a mnoho dalších…